Государственные услуги

Об утверждений реестра государственных услуг

 

Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

Перейти по ссылке

Запись на прием к врачу

Перейти по ссылке

Вызов врача на дом

Перейти по ссылке

Справка с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

Перейти по ссылке

Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации

Перейти по ссылке

Направление пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Перейти по ссылке

Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан

Перейти по ссылке

Лист о временной нетрудоспособности

Перейти по ссылке

Справка о временной нетрудоспособности

Перейти по ссылке

Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров

Перейти по ссылке

Справка о допуске к управлению транспортным средством

Перейти по ссылке

Заключение о нуждаемости в санаторно-курортном лечении

Перейти по ссылке

Прием и рассмотрение документов на возможность направления граждан РК на лечение за рубеж за счет бюджетных средств

Перейти по ссылке

 

  

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

қағидалар мен стандарттарға сілтемелерімен

Государственные услуги

с ссылками на правила и стандарты

Қазақша На русском
1.

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымға бекіту

https://www.gov.kz/services/3176?lang=kk

Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

https://www.gov.kz/services/3176?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021642

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 бұйрығы

2.

Дәрігердің қабылдауына жазылу

https://www.gov.kz/services/3177?lang=kk

Запись на прием к врачу

https://www.gov.kz/services/3177?lang=ru

3.

Дәрігерді үйге шақыру

https://www.gov.kz/services/3182?lang=kk

Вызов врача на дом

https://www.gov.kz/services/3182?lang=ru

4.

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан анықтама беру

https://www.gov.kz/services/3758?lang=kk

Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

https://www.gov.kz/services/3758?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2100024094

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 24 тамыздағы № ҚР ДСМ-90 бұйрығы

5.

Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру

https://www.gov.kz/services/3759?lang=kk

Выдача листа о временной нетрудоспособности

https://www.gov.kz/services/3759?lang=ru

6.

Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы анықтама беру

https://www.gov.kz/services/3897?lang=kk

Выдача справки о временной нетрудоспособности

https://www.gov.kz/services/3897?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021660

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 қарашадағы № ҚР ДСМ-198/2020 бұйрығы

7.

Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру

https://www.gov.kz/services/3760?lang=kk

Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного

https://www.gov.kz/services/3760?lang=ru

8.

Пациенттерге стационарға емделуге жатқызуға жолдама беру

https://www.gov.kz/services/4017?lang=kk

Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар

https://www.gov.kz/services/4017?lang=ru

9.

Санаторийлік-курорттық емдеу қажеттілігі туралы қорытынды беру

https://www.gov.kz/services/4138?lang=kk

Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении

https://www.gov.kz/services/4138?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200027218

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 наурыздағы № ҚР- ДСМ-27 бұйрығы

10. Транспланттау мақсатында ағзалардың (ағза бөлігінің) және (немесе) тіндердің (тін бөлігінің) қайтыс болғаннан кейінгі донорлығынан тірі кезінде бас тарту немесе келісім алуды тіркеу https://www.gov.kz/services/3868?lang=kk

Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации

https://www.gov.kz/services/3868?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021859

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-308/2020 бұйрығы

11.

Жедел медициналық көмек шақырту

https://www.gov.kz/services/4016?lang=kk

Вызов скорой медицинской помощи

https://www.gov.kz/services/4016?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021713

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-225/2020 бұйрығы

12.

Азаматтардың жекелеген санаттарына дәрілік заттарды, бейімделген емдік өнімдерді, медициналық бұйымдарды беру

https://www.gov.kz/services/4368?lang=kk

Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан

https://www.gov.kz/services/4368?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2100024765

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 12 қазандағы № ҚР ДСМ -103 бұйрығы

13.

Алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулерден өткізу

https://www.gov.kz/services/3898?lang=kk

Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров

https://www.gov.kz/services/3898?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021443

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығы

14.

Көлік құралын басқаруға рұқсат алу туралы анықтама беру

https://www.gov.kz/services/4018?lang=kk

Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством

https://www.gov.kz/services/4018?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021557

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-172/2020 бұйрығы

15.

Әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру

https://www.gov.kz/services/4456?lang=kk

Предоставление отсрочки от призыва

https://www.gov.kz/services/4456?lang=ru

16.

Азаматтарды әскери қызметке шақырудан босату

https://www.gov.kz/services/4457?lang=kk

Освобождение граждан от призыва на воинскую службу

https://www.gov.kz/services/4457?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021613

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2020 жылғы 5 қарашадағы № 605 бұйрығы

17.

Денсаулық сақтау саласы кадрларының біліктілігін арттыру және сертификаттау курстарынан өткені туралы құжаттар беру

https://www.gov.kz/services/3004?lang=kk

Выдача документов о прохождении повышения квалификации и сертификационных курсов кадров отрасли здравоохранения

https://www.gov.kz/services/3004?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000021847

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-303/2020 бұйрығы

18.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелге емделуге жіберудің орындылығы және (немесе) емдеуді отандық медициналық ұйымдарда жүргізу үшін шетелдік мамандарды тарту мүмкіндігіне құжаттарды қабылдау және қарау

https://www.gov.kz/services/4234?lang=kk

Прием и рассмотрение документов о целесообразности направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

https://www.gov.kz/services/4234?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2100022866

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 26 мамырдағы № ҚР ДСМ -45 бұйрығы

19.

«Психиатрия» Психикалық денсаулық орталығынан мәліметтер беру

https://www.gov.kz/services/3752?lang=kk

Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Психиатрия»

https://www.gov.kz/services/3752?lang=ru

20.

«Наркология» Психикалық денсаулық орталығынан мәліметтер беру

https://www.gov.kz/services/4030?lang=kk

Предоставление сведений с Центра психического здоровья «Наркология»

https://www.gov.kz/services/4030?lang=ru

21.

«Фтизиатрия» Фтизиопульмонология орталығынан мәліметтер беру

https://www.gov.kz/services/3750?lang=kk

Предоставление сведений с Центра фтизиопульмонологии «Фтизиатрия»

https://www.gov.kz/services/3750?lang=ru

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020665

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 мамырдағы № ҚР ДСМ-49/2020 бұйрығы

Loading...