Платные услуги

 

№ п/п

 

Кызметтер түрі./ Виды услуг

Бағасы (1-кызметке тенгемен)/ Цена (за единицу в тенге) 2019год
 

1. Кәсіпорынға   жұмысқа орналасу кезінде және тұрақты профтексеруден өту үшін арнайы мамандарға қаралу/

Прием врачами специалистами при периодических профосмотрах предприятий

 
1 Терапевт дәрігеріне қаралу/ Осмотр врача-терапевта 921
2 Педиатр дәрігеріне қаралу/ Осмотр врача-педиатра 921
3 Хирург дәрігеріне қаралу/ Осмотр врача-хирурга 350
4 Травматолог дәрігеріне қаралу/ Осмотр травматолога 370
5 Акушер-гинеколог дәрігеріне қаралу/ Осмотр акушер-гинеколога 405
6 Офтальмолог дәрігеріне қаралу/ Осмотр офтальмолога 370
7 Отоларинголог дәрігеріне қаралу/ Осмотр отоларинголога 370
8 Невропатолог дәрігеріне қаралу/ Осмотр невропатолога 370
9 Профпатолог дәрігеріне қаралу/ Осмотр профпатолога 916
10 Кардиолог дәрігеріне қаралу/ Осмотр кардиолога 330
11 Эндокринолог дәрігеріне қаралу/ Осмотр эндокринолога 365
12 Инфекционист маманына қаралу/ Осмотр инфекциониста 370
13 Дерматовенеролог маманына қаралу/ Осмотр дерматовенеролога 335
14 Онколог маманына қаралу/ Осмотр онколога 370
15 Уролог дәрігеріне   қаралу/ Осмотр уролога 370
 

2. Маман дәрігерлерінің кеңесі./

Консультация врачей специалистов

 
16 Терапевт дәрігерінің кеңесі/ Консультация врача терапевта 1244
17 Педиатр дәрігерінің кеңесі / Консультация врача педиатра 1244
18

Қабылдау: Отбасылық дәрігер (Жалпы практика дәрігері) /

Прием: Семейный врач (Врач общей практики)

1183
19 Хирург дәрігерінің кеңесі / Консультация врача хирурга 1089
20 Невропатолог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача невропатолога 1204
21 Кардиолог дәрігерінің кеңесі /Консультация врача кардиолога 1217
22 Маммолог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача маммолога 1078
23 Оториноларинголог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача оториноларинголога 1089
24 Акушер гинеколог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача акушер-гинеколога 1393
25 Офтальмолог дәрігерінің кеңесі /. Консультация врача офтальмолога 1089
26 Эндокринолог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача эндокринолога 1231
27 Дерматовенеролог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача дерматовенеролога 1233
28 Аллерголог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача аллерголога 1204
29 Профпатолог дәрігерінің қ кеңесі / Консультация врача профпатолога 916
30 Гастроэнтеролог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача гастроэнтеролога 1204
31 Уролог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача уролога 1089
32 Инфекционист дәрігерінің кеңесі / Консультация врача инфекциониста 1378
33 Нефролог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача нефролога 1204
34 Травматолог-ортопед дәрігерінің кеңесі / Консультация врача травматолог-ортопеда 1089
35 Онколог дәрігерінің кеңесі / Консультация врача онколога 943
36 Психолог кеңесі/ Консультация психолога 1354
37 Стоматолог-терапевта дәрігерінің кеңесі / Консультация врача стоматолог-терапевта 932
38 Физиотерапевт дәрігерінің кеңесі/ Консультация врача физиотерапевта 1204
39 Логопед дәрігерінің кеңесі/ Консультация врача логопеда 1204
40 Логопедпен жаттығу жасау. /Занятие с логопедом 700
41 Консультация: Фтизиатр    1378
42 Консультация: Психотерапевт 1505
42 Медицинский осмотр врача психиатра с психологическим тестированием 850
43 Консультация: Психиатр 1505
44 Консультация: Нарколог 1505
 

3. Қол әдісімен. Гематология. /

Гематология. Ручным методом.

 
45 Жалпы қан анализі 6 параметрлі (толық кеңейтілген)/ Общий анализ крови 6 параметров(развернутый) 792
46 3 параметрлі қанның жалпы талдауы, қол әдісімен/ Общий анализ крови 3 параметра (Тройка) 699
47 Қандағы тромбоциттерді   санау / Подсчет тромбоцитов в крови 123
48 Базофилия түйіршікті эритроциттерді санау/ Определение количества эритроцитов ( с базофильной зернистостью) 463
49 Қандағы ретикулоциттерді қол әдісімен санау/ Подсчет ретикулоцитов в крови 146
 

4. Қол әдісімен. Коагулология. /

Коагулология. Ручные методы

 
50 Қанның ұю уақытын қол әдісімен анықтау. Определение времени свертывания крови 113
51 Қан плазмасында антиплазмин белсенділігін анықтау. Определение активности антиплазмина в плазме крови 1379
52

Қан плазмасында рекальцификациялау уақытын (РУ) анықтау

Определение времени рекальцификации (ВР) в плазме крови

239
53 Қан плазмасында протромбин уақытын (ПТИ) кезекті халықаралық нормаланған қатынасын (ХНҚ) есептеумен қол әдісімен анықтау (ПВ-ПТИ-МНО) . Определение протромбинового времени с последующим расчетом ПТИ и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) 387
54 Қан плазмасында фибриногенді анықтау. Определение фибриногена в плазме крови 1301
 

5. Қол әдісімен. Клиникалық химия (биохимия)./

Клиническая химия (биохимия). Ручные методы

 
55 Қан сарысуындағы   "C" реактивтік нәруызды   (СРН) жартылай сандық/ сапалы қол әдісімен анықтау. Определение "C" реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке 416
56 Қан сарысуындағы   аланинаминотрансферазды (АЛаТ) қол әдісімен анықтау. Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови 600
57 Қан сарысуындағы"O" антистрептолизинді (сапалы) қол әдісімен анықтау. Определение антистрептолизина "O" (качественно) в сыворотке 488
58 Қан сарысуындағы   аспартатаминотрансферазды (АСаТ) қол әдісімен анықтау. Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови 356
59

Қан сарысуындағы бета-липопротеидтерді қол әдісімен анықтау

Определение бетта-липопротеидов в сыворотке крови

263
60 Қандағы калийді (К) анықтау. Определение калия (К) в крови 192
61 Қандағы натрийді (Na) анықтау. Определение натрия (Na) в крови 192
62 Қандағы фосфорды (Р) анықтау. Определение фосфора (P) в сыворотке крови 416
63 Қантқа анализ тапсыру. Анализ крови на сахар 602
64 Қан сарысуындағы жалпы   билирубинді анықтау. Определение общего билирубина в сыворотке крови 476
65 Қан сарысуындағы тікелей билирубинді анықтау. Определение прямого билирубина в сыворотке крови 476
66 Қан сарысуындағы жалпы   альфа-амилазды анықтау. Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови 794
67 қан сарысуындағы несепнәрді анықтау. Определение мочевины в сыворотке крови 551
68 Сарысудағы жалпы нәруызды анықтау. Определение общего белка в сыворотке 348
69 Қан сарысуындағы креатининді анықтау. Определение креатинина в сыворотке крови 487
70 Қан сарысуындағы   (Ca) электролиттерді анықтау. Определение кальция (Ca) в сыворотке крови 429
71 Қан сарысуындағы жалпы холестеринді анықтау. Определение общего холестерина в сыворотке крови 419
72 Қан сарысуындағы тимолдық сынақты анықтау. Тимоловая проба в сыворотке крови 586
73 Қан сарысуындағы тимолдық сынақты анықтау. Определение железа (Fe) в сыворотке крови 801
74 Қан сарысуындағы негіздік фосфатазды анықтау. Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови 590
75 Қан сарысуындағы триглициридтерді анықтау. Определение триглицеридов в сыворотке крови 746
76 Қан сарысуындағы   ревматоидтық факторды жартылай сандық/сапалы анықтау. Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в сыворотке крови 333
77 Стандартты сарысулармен ABO жүйесі бойынша қан тобын анықтау /Определение группы крови по системе ABO стандартными сыворотками 735
78 Қанның резус-факторын анықтау /Определение группы крови (резус фактор) 577
  6. Серология  
79

Бруцеллезге қан сарысуындағы Райт реакциясын жүргізу

Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез

483
80

Бруцеллезге қан сарысуындағы Хеддельсон реакциясын жүргізу

Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез

429
81 Қан сарысуында кардиолипиндік антигенмен микропреципитация реакциясын қол әдісімен жүргізу (Микрореакция). Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови (Микрореакция) 588
 

7. Зертхана. Жалпы клиникалық әдістер/

Лаборатория. Общеклинические методы.

 
82 Қақырықты жалпы клиникалық зерттеу. Исследование мокроты общеклиническое 330
83

Гинекологиялық сүртіндінінің тазалық дәрежесін анықтау

Определение степени чистоты гинекологического мазка

600
84

Жыныстық жолмен берілетін инфекцияға алынатын жағынды

Мазок на инфекции, передающиеся половым путем

1500
85

Малярияға қол әдісімен зерттеу ("жуан тамшы", қан жағындысы)

Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля", мазок крови)

152
86

Несепті жалпы клиникалық зерттеу (несепті жалпы талдау)

Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи)

400
87 Зимницкий бойынша несепті талдау . Анализ мочи по Зимницкому 245
88 Нечипоренко бойынша несепті тексеру. Анализ мочи по Нечипоренко 212
89 Несептегі өт пигменттерін анықтау. Определение желчных пигментов в моче 422
90 Несептегі глюкозаны (сапалы) анықтау. Определение глюкозы в моче (качественно) 65
91 Несептегі глюкозаны (сандық) анықтау. Определение глюкозы в моче (количественно) 224
92 Тәуліктік несептегі глюкозаны анықтау. Определение глюкозы в суточной моче 181
93 Несептегі кетондық денелерді анықтау. Определение кетоновых тел в моче 174
94 Нәжістегі қарапайымдылар мен гельминттерді анықтау. Исследование кала на простейшие и гельминты 460
95 Нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтау. Обнаружение скрытой крови в кале качественное 209
96 Нәжісті (копрограмма) жалпы клиникалық зерттеу. Исследование кала (копрограмма) общеклиническое 316
 

8. Иммуноферменттік талдау (ИФТ)/

Иммуноферментный анализ (ИФА)

 
97 ИФТ-әдісімен қан сарысуында HBsAg анықтау. Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом(В) 1133
98

Қан сарысуында вирусты гепатит С-ға Ig G-ды ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig G к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом(С)

867
99 ИФТ-әдісімен қан сарысуында D гепатитының вирусына сомалық антиденелерді анықтау. Определение суммарных антител к вирусу гепатита D в сыворотке крови ИФА-методом 557
100

Қан сарысуында вирусты гепатит D-ға Ig М-ді ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig M к вирусу гепатита D в сыворотке крови ИФА-методом

1062
101 Қан сарысуындағы вирусты гепатит А-ға сомалық антиденені ИФА әдісімен анықтау. Определение суммарных антител к вирусу гепатита A в сыворотке крови ИФА-методом 1486
102 ИФТ-әдісімен қан сарысуында B гепатиты вирусының HBeAg-не антиденелерді анықтау. / Определение антител к HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом 931
103 Қан сарысуында HBc вирусты гепатитінің антигеніне Ig G-ды ИФА әдісімен анықтау. Определение Ig G к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом 1030
104

Қан сарысуында Helicobacter pylori (HP)-ға Ig G-ны ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig G к Helicobacter pylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом

1110
105

Қан сарысуында Helicobacter pylori (HP)-ге Ig М-ды ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig M к Helicobacter pylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом

1196
106 ИФТ-әдісімен қан сарысуында тиреотроп гормонды (ТТГ) анықтау. Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови ИФА-методом 909
107

ИФТ-әдісімен қан сарысуында еркін тироксинді (Т4) анықтау

Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом (Гормоны Т4)

764
108

ИФТ-әдісімен қан сарысуында еркін трийодтиронинді (Т3) анықтау

Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови ИФА-методом

783
109

ИФТ-әдісімен қан сарысуында тиреоглобулинге антиденелерді анықтау

Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови ИФА-методом

782
110 ИФТ-әдісімен қан сарысуындағы ФСГ (фолликул стимуляциялаушы гормон) анықтау/Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови ИФА-методом 785
111

ИФТ-әдісімен қан сарысуында тиреопироксидазаға (а-ТПО) антиденелерді анықтау/

Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови ИФА-методом

786
112

ИФТ-әдісімен қан сарысуында ЛГ (лютеиндеуіш гормон) анықтау

Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови ИФА-методом

785
113 ИФТ-әдісімен қан сарысуындағы эстрадиолды анықтау. Определение эстрадиола в сыворотке крови ИФА-методом 912
114 ИФТ-әдісімен қан сарысуындағы прогестеронды анықтау. Определение прогестерона в сыворотке крови ИФА-методом 782
115

Қан сарысуында   Chlamydia trachomatis-ке Ig A-ны ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig A к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом

506
116

Қан сарысуында Chlamydia trachomatis-ке Ig G-ны ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом

464
117

Қан сарысуында Toxoplasma gondii -ге Ig М-ны ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig M к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА

1580
118 Қан сарысуында Toxoplasma gondii (токсоплазмоз)-ге Ig G-ны ИФА әдісімен анықтау/Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом 904
119

ИФТ-әдісімен қан сарысуында цитомегаловирусқа (ВПГ-V) Ig M анықтау

Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом

861
120

ИФТ-әдісімен қан сарысуында цитомегаловирусқа (ВПГ-V) Ig G анықтау

Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом

840
121

Қан сарысуында 1 және2 -типті жай герпестің вирусына (ВПГ-I,II) Ig М-ды ИФА әдісімен анықтау. /

Определение Ig M к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови ИФА-методом

562
122 Қан сарысуында 1 және 2- типті жай герпестің вирусына (ВПГ-I, II) Ig G-ды ИФА әдісімен анықтау. Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови ИФА-методом 854
123

Қан сарысуында   Ureaplasma urealyticum-ке Ig A-ны ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig A к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови ИФА-методом

632
124

Қан сарысуында Ureaplasma urealyticum-ге Ig G-ды ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig G к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови ИФА-методом

606
125

Қан сарысуында     Mycoplasma hominis-ке Ig A-ны ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig A к Mycoplasma hominis в сыворотке крови ИФА-методом

589
126

Қан сарысуында Mycoplasma hominis-ке Ig G-ны ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig G к Mycoplasma hominis в сыворотке крови ИФА-методом

606
127

Қан сарысуында Gardnerella vaginalis-ке Ig М-ды ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig M к Gardnerella vaginalis в сыворотке крови ИФА-методом

961
128

Қан сарысуында Gardnerella vaginalis-ке Ig G-ны ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig G к Gardnerella vaginalis в сыворотке крови ИФА-методом

994
129

Қан сарысуында Trichomonas vaginalis-ке Ig G-ды ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig G к Trichomonas vaginalis в сыворотке крови ИФА-методом

1016
130

Қан сарысуында қызылша қоздырғышына Ig М-ды ИФА әдісімен анықтау/

Определение Ig M к возбудителю краснухи в сыворотке крови ИФА-методом(Рубелла)

1078
131

Қан сарысуында қызылша қоздырғышына Ig G-ды ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig G к возбудителю краснухи в сыворотке крови ИФА-методом

961
132 ИФТ-әдісімен қан сарысуында пролактинді анықтау. Определение пролактина в сыворотке крови ИФА-методом 785
133

Қан сарысуында Trichomonas vaginalis-ке Ig М-ды ИФА әдісімен анықтау

Определение Ig М к Trichomonas vaginalis в сыворотке крови ИФА-методом

1016
134 Биологиялық материалдағы 3 компонентті тестімен наркотикалық және психотропты заттарды экспресс әдіспен анықтау./ Определение наркотических средств и психотропных веществ 3-х компонентным тестом в биологическом материале экспресс методом 2300
135 Биологиялық материалдағы 6 компонентті тестімен наркотикалық және психотропты заттарды экспресс әдіспен анықтау. / Определение наркотических средств и психотропных веществ 3-х компонентным тестом в биологическом материале экспресс методом 2672
 

10. Әкелігін анықтау./

Забор крови для экспертизы (на определение отцовства)

 
136 Сараптамаға қан алу (әкелігін анықтауға)/ Забор крови для экспертизы (на определение отцовство) 1200
  11. Психотерапиялық емшаралар және манипуляциялар./ Психотерапевтические процедуры и манипуляции  
137 Рационалды психотерапия/Психотерапия рациональная 1297
138 Психологиялық диагностикалау/Психологическое диагностирование 780
139 Психотүзету жұмысы/психокоррекционная работа 780
  12. Офтальмологиялық кызметтер./ Офтальмологические услуги  
140

Көздің көргіштігін зерттеу

Исследование остроты зрения

365
141

Көру аймақтарын зерттеу

Исследование полей зрения

548
142 Маклаков бойынша көзішілік жанасқан қысымды өлшеу Измерение внутриглазного давления по Маклакову 562
143 Офтальмоскопия 315
144 Авторефрактометрия 210
145

Көзілдірікті таңдау: күрделі түзету

Подбор очков: сложная коррекция

654
  13. ЛОР дәрәгерінің кызметтері./ Услуги ЛОР врача.  
146

Құлақ бұлығын тазарту

Промывание серных пробок

723
147

Құлақтың есту түтігін «Полицер» әдісімен үрлеп тазарту

Продувание слуховых труб по Полицеру

816
148

Эндоларингеальды әдіспен дәрі құю

Эндоларингеальное вливание лекарств

702
149

Табиғи тесік арқылы мұрын қуысын аспирациялау немесе лаваж

Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное отверстие

515
150 Құлақ лакуналарын жуу. Промывание лакун 762
151 Мұрын қуысы блокадасы. Внутриносовая блокада 837
152

Мұрын кеуілжірісі сілемейлерін күйдіру

Прижигание слизистой раковин

599
153

Евстахия түтікшесін манипуляциялау. /

Манипуляции на евстахиевой трубе

950
154

Аспирация немесе лаваж үшін мұрын қуысын тесу

Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа

1293
155

Перитонзиллярлы құрылымдарды кесу және дренаждау

Вскрытие и дренирование паратонзиллярного пространства

940
156

Мұрыннан ішкі саңылау бөгде затты алу, тілмей

Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения

540
157

Жұтқыншақтан ішкі саңылау бөгде затты алу, тілмей

Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения

379
158 Мұрынның алдыңғы тампонадасы. Передняя тампонада носа 619
159 Мұрынның артқы тампонадасы. Задняя тампонада носа 583
160 Мұрын қуысындағы қансыраған жерді коагуляциялау (диатермикалық және лазерлік). Коагуляция кровоточащего участка в полости носа (диатермическая и лазерная) 1314
161 Мұрын шырышын анемизациялау. Анемизация слизистой ЛОР органов 657
162

Грануляцияларды және полиптерді алып тастау (ЛОР)

Удаление грануляции и полипов (ЛОР)

1331
163 Абсцессті/фурункуланы кесу (ЛОР). Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР) 976
164 Гематоманы кесу )ЛОР). Вскрытие гематомы (ЛОР) 1134
165 Тональді табалдырықтық аудиометрия. Тональная пороговая аудиометрия 609
166 Новокаиндік блокада. Новокаиновая блокада 764
167

Вестибулярлы аппаратты зерттеу

Исследование вестибулярного аппарата (ИВА)

282
168 Дәрі тамызу. Инстилляция лекарственных веществ 274
169 Мұрынды (алдын) тампонмен толтыру. Тампонада носа передняя 619
170 Құлақты білтемен тазарту. Туалет уха с введением турунды 686
171 Жұтқыншақтың артқы қабырғасын майлау. Смазывание задней стенки глотки 410
     
  14. Стоматолог кызметтері. Стоматологические услуги  
172 Бір тамырлы тістің пульпитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО 1358
173 Бірінші премоляр пульпитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО 2961
174 Пульпит молярын емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО 3613
175 Тұрақты тістің екі тамырын пломбалаумен пульпитті емдеу, цементтен жасалған пломбамен аяқталған. Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента 2103
176 Тұрақты тістің екі тамырын пломбалаумен пульпитті емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО 2854
177 Тұрақты тістің 3 тамырын пломбалаумен пульпитті емдеу, цементтен жасалған пломбамен аяқталған. Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента 2662
178 Тұрақты тістің 3 тамырын пломбалаумен пульпитті емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО 3450
179 Барлық каналды пломбалаумен моляр периодонтитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО. 4028
180

Екі каналды пломбалаумен үлкен азу тістің периодонтитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. /

Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, завершенное пломбой из КМХО

3889
181 Бір каналды пломбалаумен моляр периодонтитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО. 4380
182 Барлық каналды пломбалаумен үстіңгі жақтың бірінші премолярының периодонтитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов , завершенное пломбой из КМХО. 4052
183 Үстіңгі жақтың бірінші премоляр периодонтитін емдеу, бір каналды КМХО жасалған пломбамен аяқтау. Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО. 4145
184 Бір тамырлы тістің периодонтитін емдеу, цементтен жасалған пломбамен аяқтау. Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из цемента. 3806
185 Бір тамырлы тістің периодонтитін емдеу, цементтен жасалған пломбамен аяқтау. Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО. 3228
186 Уақытша ж/е тұрақты тістің периодонтитін импрегнациондық әдіспен емдеу, КМХО   жасалған пломбамен аяқтау. Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО. 4027
187 Тұрақты тістің бір каналын пломбалаумен периодонтитін емдеу, цементтен жасалған пломбамен аяқталған. Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента. 3211
188 Тұрақты тістің бір каналын пломбалаумен периодонтитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба , завершенное пломбой из КМХО. 3132
189 Тұрақты тістің екі каналын пломбалаумен периодонтитін емдеу, цементтен жасалған пломбамен аяқталған. Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента. 4704
190 Тұрақты тістің екі каналын пломбалаумен периодонтитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО. 5527
191 Тұрақты тістің үш каналын пломбалаумен периодонтитін емдеу, цементтен жасалған пломбамен аяқталған. Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента. 5486
192

Тұрақты тістің үш каналын пломбалаумен периодонтитін емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. /

Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО.

6535
193 Окси-цинк құрамдық негізгі жақпасы арқылы пломбаланған азу тісінің пломбасын алу. Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе. 1130
194 Резорцин-формалинді құрамдық негізгі жақпасы арқылы пломбаланған азу тісінің пломбасын алу.   Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе. 1272
195 Цементпен пломбаланған азу тісінің пломбасын алу. Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом 2542
196 Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента 1994
197 Беткі және орташа белсенділік І және II дәрежелі тісжегіні емдеу, КМХО бітемелеумен аяқтау. Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО. 1859
198 Терең тісжегіні емдеу, цементтен жасалған пломбамен аяқталған. Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из цемента 953
199 Терең тісжегіні емдеу, КМХО жасалған пломбамен аяқталған. Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО 1519
200 Асқынбаған III дәрежелі белсенділік бір тісжегіні емдеу, цементтен жасалган пломбамен аяқтау.   Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из цемента 711
201 Асқынбаған III дәрежелі белсенділік бір тісжегіні емдеу, КМОХ жасалган пломбамен аяқтау.   Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из КМХО 969
202 Жергілікті флюоризация немесе ремтерапия бақылауымен тісті бояу. Ремтерапия под контролем окрашивания зуба или местная флюоризация 770
203 Азу тістің арнасынан бөгде затты шығару. Извлечение инородного тела из канала коренного зуба 1578
204 Алдыңғы тістің арнасынан бөгде затты шығару. Извлечение инородного тела из фронтального зуба 1539
205 Ескі пломаны алу. Удаление старой пломбы 622
206 Травмалық жағдайда зақымданған 1 тісті консервативтік түрде емдеу. Консервативное лечение при травматическом повреждении 1 зуба 1574
207 1 тістегі КМХО флюороза, гипоплазия дерттері кезде тісті толық функционалдық тұрғыда анатомиялық қалыпты пішінге келтіру. Полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе в 1 зубе КМХО 3660
208 Пародонтты қалтаның ирригациялануынан, сулауынан, аппликациялануынан кейін дәрі-дәрмекпен өңдеу. Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации 562
209 Пародонтты қалтаның ирригациялануынан, сулауынан, аппликациялануынан кейін дәрі-дәрмекпен өңдеу 2-5 тіске таңғыш бастыру. Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов 611
210 1 тіс аймағындағы пародонтты қалтаны қыру. Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба 1958
211 1 тіс аймағындағы пародонтты қалтаны қыру кезінде, сүйек тігіндерінің регенирациясына бағытталған әдісті пайдалану. Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба с использованием методик направленной регенерации костной ткани 3763
212 Пародонт абсцесін жару (1 тіс аймағы). Вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) 546
213 Стоматиттің жіті түрін емдеу. Лечение острых форм стоматита 1160
214 Іріктеп тегістеу (1-2 тіс). Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) 659
215 Пульпит молярын емдеу, сәулеменқатыру пломбасымен аяқтау. Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей 4719
216 Үлкен азу тістің периодонтитін емдеу, сәулеменқатыру пломбасымен аяқтау. Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей 4794
217 Алдыңғы тістің периодонтитін емдеу, сәулеменқатыру пломбасымен аяқтау. Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей 4613
218 Бір келумен алдыңғы тістің пульпитін емдеу, сәулеменқатыру пломбасымен аяқтау. Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломб светоотвердевающей 3397
219 Пульпит молярын емдеу, сәулеменқатыру пломбасымен аяқтау. Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей 3728
220 Примоляр периодонтитін емдеу, сәулеменқатыру пломбасымен аяқтау. Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей 4212
221 Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей 2775
222

Орташа тісжегіні емдеу, сәулеменқатыру пломбасымен аяқтау. /

Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей

2408
223 Штативті қойынды дайындай ( протездеу үшін). Изготовление штифтовой вкладки (для дальнейшего протезирования) 1098
224 Тұратқы тісті жұлып тастау қарапайым. Удаление постоянного зуба простое. 686
225 Тұратқы тісті жұлып тастау күрделі. Удаление постоянного зуба сложное. 1031
226 Альвеола өскініндегі әрекеттермен тұратқы тісті жұлып тастау. Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке. 2002
227 Абсцессті ашу, кесу н/е капюшонды тілу. Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона 1143
228 Операциядан кейін таңу (тіс дәрігері). Перевязка после операции (стоматолог) 467
229 Дренаждаумен іріңді жараны таңу (тіс дәрігері). Перевязка гнойной раны с дренированием (стоматолог) 1924
230 Шыққан үстіңгі – астыңғы жақтың буынын дұрыстау, салу. Вправление вывиха верхне-нижнечелюстного сустава 1443
231 Альвеолитті емдеу.   Лечение альвеолита 1359
232 Тістүйісті ауыстыру бойынша салынған уақытша тісті жұлу. Удаление временного зуба по смене прикуса 1338
233

Тісжегінің асқынуына байланысты уақытша тісті жұлу. /

Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса

1693
234 Асқынған, аса жиынтықты тісті жұлу. Удаление сверхкомплектного зуба, осложненный 2560
235 Асқынбаған, аса жиынтықты тісті жұлу. Удаление сверхкомплектного зуба, не осложненный 2043
236 Бір зонадағы бірнеше тісті жұлу(2-3 тіс). Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба) 2415
 

15. Акушер- гинекологиялық кызметтер/

Акушерско-гинекологические услуги

 
237 Жүктілікке қарсы жатырішілік құрылғыны енгізу. Введение внутриматочного противозачаточного устройства 691
238 Іншек жылауығын алып тастау. Удаление кисты влагалища 1929
239 Онкоцитологияға жағынды алу. Забор мазка на онкоцитологию 152
240 Кольпоскопия 835
241 Бұталық немесе сыртқы жыныстық ағзалардың наңа өспелерін алып тастау. Удаление новообразований наружныхполовых органов и/или промежности 1344
242 Жатыр мойыны эрозиясын коагуляциялау. Коагуляция эрозии шейки матки 953
243 Жатыр мойыны биопсиясы. Биопсия шейки матки 941
244 Цервикалдық каналдың түймешігін алып тастау. Удаление полипа цервикального канала 1257
245 Жатырішілік контрацептивті шығару (ілгекпен/ қынауышпен). Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) 678
246 Жатыр қуысын аспирациялық түрде қырнау. Аспирационный кюретаж полости матки 1257
247 Тампондар. Тампоны 532
248 Жакпамайлы тығындар. Тампоны мазевые 605
249 Электроэксцезия 1068
250 Криодеструкция (Аппарат «Иней») 1520
251 Бенекольпоскопиямен көріп тексеру. Осмотр на видеокольпоскопе 1490
 

16. Хирург процедуралары және манипуляциялары./

Процедуры и манипуляции хирурга

 
252 Гематоманы кесу. Вскрытие гематомы 1954
253 Гигроманы, ганглияны алып тастау. Удаление гигромы, ганглия 3162
254 Гидроаденитті кесу. Вскрытие гидроаденита 1997
255 Көршиқанды кесу. Вскрытие карбункула 2158
256 Липоманы алып тастау. Удаление липомы 3382
257 Іріңдеген қажалуды кесу. Вскрытие нагноившейся мозоли 1352
258 Тырнақ пластинкасын алып тастау/түзету. Удаление / коррекция ногтевой пластинки 1194
259 Панарицияны кесу. Вскрытие панариция 1401
260 Паронихияны кесу. Вскрытие паронихия 1240
261 Парапроктитаны кесу. Вскрытие парапроктита 2158
262 Лигатурлы жыланкөзді кесу. Иссечение лигатурного свища 1976
263 Буын пункциясы. Пункция сустава 1335
264 Флегмоны кесу. Вскрытие флегмоны 1997
265 Сыздауықты кесу. Вскрытие фурункула 1463
266 Таңу (таза). Перевязка (чистая) 1145
267 Іріңдеген жарақатты таңу. Перевязка гнойной раны 1905
268

Тері патологиясы мен ісіктердің диатермокоагуляциясы

Диатермокоагуляция кожной патологии и новообразований

1156
269 Атеромотомия/эктомия (іріңдемеген). Атеромотомия/эктомия без нагноения 2590
270 Атеромотомия/эктомия (іріңдеген). Атеромотомия/эктомия с нагноением 1597
271 Өткізгіш анестезия. Анестезия проводниковая   764
272 Инфильтрациялық анестезия. Анестезия инфильтративная     1475
273 Новокаиндік блокада. Новокаиновая блокада 764
274 Жіптерін шешу, лигатурды алып тастау. Снятие швов, удаление лигатур 450
275 Жараны/ күйікті хирургиялық өңдеу. Хирургическая обработка раны/ожога 2698
276 Шат жарығын тігу, жергілікті анестезия. Грыжесечение паховой грыжи, местная анестезия 16362
277 Кіндік жарығы, жергілікті анестезия. Пупочная грыжа, местная анестезия 17834
278

Құрсақтың алдынғы қабырғасының жарығы, жергілікті анестезия.

Грыжа передней брюшной стенки, местная анестезия

17835
 

17. Травматолог процедуралары және манипуляциялары./

Процедуры и манипуляции травматолога

 
279 Гипс таңуын салу. Наложение гипсовой повязки 1207
280 Гипс таңуын алу. Снятие гипсовой повязки 326
281 Басқа иммобилизациялық аппараттарды қолдану. Применение других иммобилизующих аппаратов 4426
282 Дәрілік заттарды буынішілік енгізу. Внутрисуставное введение лекарственных средств 1857
  18. ЕДШ /ЛФК  
283 Тыныс алу гимнастика./ Дыхательная гимнастика 342
284 Топпен шұғылданатын ЕДШ./ ЛФК групповая 347
285 Жеке шұғылданатын ЕДШ./ ЛФК индивидуальная 486
286 Механотерапия 1044
287 Емдеу ережеге сәйкес. /Лечение положением 1370
288 Енжар әзірлеу. /Пассивная разработка 685
  19. Ультрадыбыстық зерттеу./ Ультразвуковые исследование  
289 Ұрық тамырларының УДДГ. УЗДГ сосудов плода 4000
290 УЗДГ брахиоцефального ствола 4000
291 УЗДГ сосудов головного мозга 4000
292 УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей 4000
293 Бауыр тамырларының УДДГ. УЗДГ сосудов печени 4000
294 Көкбауыр тамырларының УДДГ. УЗДГ сосудов селезенки 4000
295 Бүйрек тамырларының УДДГ. УЗДГ сосудов почек 4000
296 Аталық без тамырларының УДДГ. УЗДГ сосудов яичка 3000
297 Қол тамырларының (артериялар мен көктамырлардың) УДДГ. УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 4000
298 Аяқ тамырларының (артериялар мен көктамырлардың) УДДГ УЗДГ сосудов (артерий и вен)   нижних конечностей 4000
299 УДДГ төменгі аяқ артерияларының. УЗДГ артерий нижних конечностей 4000
300 Эхокардиография 4000
301 Гепатобилиопанкреатиттік аймақты (бауыр, өт қабы, ұйқыбез, көкбауыр) УДЗ. УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 3000
302 Бауыр УДЗ . УЗИ печени 1500
303 УДЗ өт қабының және жолдарының. УЗИ желчного пузыря и протоков 2000
304 Өт қабының функцияларын айқындай отырып УДЗ. УЗИ желчного пузыря с определением функций 2500
305 Көкбауырды УДЗ . УЗИ селезенки 1500
306 Ұйқы безін УДЗ. УЗИ поджелудочной железы 1500
307 Бүйректі УДЗ. УЗИ почек 1500
308 Бүйрек үсті безінің УДЗ. УЗИ надпочечников 1500
309 Кешенді (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр, бүйрек) УЗД. Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) 4000
310 Бүйрек УДЗ, қуықтағы қалдық несепті анықтау. УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2500
311 УДЗ қуықтағы қалдық несепті анықтау. УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2000
312 Трансабдоминалды УДЗ қуық асты безді және қуықтағы қалдық несепті анықтау Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи 2500
313 Ұма органдарының УДЗ. УЗИ органов мошонки 2000
314 Қалқанша безінің УДЗ. УЗИ щитовидной железы 1700
315 Сүт бездерін УДЗ. УЗИ молочных желёз 2500
316 Лимфа түйіндерінің беткейлерін УДЗ (бір анатомиялық аймақ). УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 1500
317 Құрсақ лимфа түйіршіктерін УДЗ. УЗИ забрюшинных лимфатических узлов 1500
318 плевра және плевра қуысын УДЗ. УЗИ плевры и плевральной полости 1500
319 Жұмсақ еттерді УДЗ.УЗИ мягких тканей 1500
320 Құрсақ кеңістіктерін УДЗ. УЗИ забрюшинного пространства 2000
321 Құрсақ қуысы, кіші жамбасты (сұйықтықпен) УДЗ. УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) 1500
322 Гинекологиялық УДЗ (трансабдоминалды). УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) 3000
323 Гинекологиялық УДЗ (трансвагиналды). УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) 3000
324 Акушерлік УДЗ жүктіліктің 1 триместрде. УЗИ акушерское в 1 триместре беременности 2000
325 Акушерлік УДЗ жүктіліктің 2-3 триместрде. УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности 2000
326 УДЗ 3-4 D режимде. УЗИ в 3-4 D режиме 2500
327 Жұптық аяқ-қол буындардың УДЗ. УЗИ парных суставов конечностей 3000
328 Жұптық қол буындардың УДЗ. УЗИ кисти (парных суставов) 3000
 

20. Физиопроцедуралар/

Физиопроцедуры

 
329 Ультрадыбысты терапия. Ультразвуковая терапия (фонофорез) 315
330 Электрофорез 443
331 УВЧ индуктотермия 388
332 УВЧ-терапия 200
333 Амплипульстерапия (СМТ) 350
334 Дарсонвализация 250
335 Парафинотерапия 425
336 Биоптрон 792
337 Лазеропунктура 522
338 Кан тамырлы лазертерапиясы. Внутривенная лазеротерапия 400
339 Аэрозольтерапия 257
340 Диадинамические токи (ДДТ) 523
341 Магнитолазеротарапия 350
342
Жергілікті ультракүлгін сәулелену
Местное ультрафиолетовое облучение
200
343
Жалпы ультракүлгін сәулелену
Общее ультрафиолетовое облучение
180
344 Акупунктура (иглотерапия) 441
345 Омыртқа   бағанасын тартып түзететін аппарат және бұлшықет-байлам аппаратының діріл массажы Аппарат дозированного вытяжения позвоночника и вибрационного массажа мышечно-связочного аппарата 639
346 Оттегі коктейлі/кислородный коктейль 130
 

21. Функционалдық диагностика кызметтері./

Услуги функциональной диагностики

 
347 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 3376
348 Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) (СМАД) 3500
349 Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) 3500
350 Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) 3012
351 Спирография при записи на автоматизированных аппаратах 1508
352 Эхоэнцефалография 1655
353 Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) ЭКГ 603
354 Видеоэзофагогастродуоденоскопия 4287
355 Нейросонография 2053
356 Электроэнцефалографические пробы (фото-, фоностимуляция, гипервентиляция) 2008
 

22. Эндоскопия диагностикасы./

Диагностическая эндоскопия

 
357 Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) 2500
358 Эндоскопиялық шертпелі бипсия./ Эндоскопическая щипковая биопсия 345
359 Ректоромоноскопия 2500
 

23. Рентгенологиялық зерттеулер./

Рентгенологических исследований

 
360 Кеуде рентгенографиясы (шолу).                                                                                 Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) 1100
361 Бассүйек рентгенографиясы (2 түрлі проекц.)                                                                   Рентгенография черепа (2 проекции) 1249
362 Ішперде қуысының рентгенографиясы (шолу).                                                                     Обзорная рентгенография органов брюшной полости 882
363 Мойын аймағындағы омыртқа бағанасының рентгенографиясы.                               Рентгенография шейного отдела позвоночника 872
364

Омыртқа бағанасының рентгенографиясы, 2 түрлі проекциясы (кеуде).

Рентгенография грудного отдела позвоночника

872
365 Мұрынның қосалқы қуысының рентген-сы. Рентгенография пазух носа 1223
366 Түрік ершігінің рентгенограф-ы. Рентгенография турецкого седла 657
367

Маммография (4 түсірме)

Маммография (4 снимка)

2943
358 Көзделген маммография (1 проекция). Прицельная маммография (1 проекция) 2567
369 Тізе буынының рентгенографиясы (1;2 проекция). Рентгенография коленного сустава (1;2 проекции) 971
370 Сирақ-табан буынының рентгенографиясы (1;2 проекция). Рентгенография голеностопного сустава (1;2 проекции) 971
371 Жамбас сүйектерінің ж/е ұршықбуын рентгенографиясы. Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов 849
372 Қабыртқа рентгенографиясы. Рентгенография ребер 1215
373 Қол-аяқ рентгенографиясы. Рентгенография пальцев кисти/стопы 692
374 Жақсүйек рентгенографиясы (2 проекция). Рентгенография челюсти (2 проекциии) 424
375 Жақсүйек рентгенографиясы (1 проекция). Рентгенография челюсти (1 проекция) 424
376 Сегізкөз рентгенографиясы. Рентгенография крестцово-копчикового отдела 1591
377 Иықбуын рентгенографиясы. Рентгенография плечевого сустава 444
378 Шынтақбуын рентгенографиясы. Рентгенография локтевого сустава 971
379 Білек рентгенографиясы. Рентгенография костей предплечья 1225
380 Білезікбуын рентгенографиясы. Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава 971
381 Иық рентгенографиясы. Рентгенография костей плеча 971
382 Сан рентгенографиясы. Рентгенография бедренной кости 971
383 Төссүйек рентгенографиясы. Рентгенография грудины 780
384 Бұғана рентгенографиясы. Рентгенография ключицы 780
385

Омыртқа бағанасының, бел аймағының рентгенографиясы

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника

1239
386 Аяқ басы рентгенографиясы. Рентгенография стопы 808
387 Диагностикалық флюорография (1;2 проекция). Диагностическая флюорография (1;2 проекция) 550
388 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 2218
389 Рентгеноскопическое исследование пищевода с контрастированием 7344
390 Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) 3702
391 Рентгеноскопия тонкой кишки с контрастированием 1128
 

24. Медициналық қызмет емшара кабинетінде./

Медицинские услуги в процедурном кабинете

 
392
Бұлшықет және тері астына инъекция
Внутримышечная и подкожная инъекция
231
393 Көктамырға инекция. Внутривенная инъекция 283
394
Терапевт дәрігерінің қан қысымын өлшеуімен карау.
Осмотр врача терапевта с измерением артериального давления.
418
395
Көктамырға тамшылатып құю./Внутривенное капельное вливание
800
396
Үйде анализ алу/Забор анализов на дому
800
397
Вызов врача /дәрігер шығу
800
 

25. ОСБ (залалсыздандыру)/

ЦСО (стерилизация)

 
398 Құралдарды залалсыздандыру. Стерилизация инструментов 1 бикс 854
399 материалдарды залалсыздандыру. Стерилизация материалов 464
 

26. Медициналық және биологиялық қалдықтарды жою./

Утилизацию медицинских и биологических отходов

 
400 Медициналық және биологиялық қалдықтарды жою. Утилизацию медицинских и биологических отходов 1 кг 604
  27. Массаж  
401 Бас массажы (маңдай-самай және шеке-шүйде аймақтары). Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 520
402

Бастың шаш бөлігіне массаж

Массаж волосистой части головы

369
403 Жаға аймағы массажы. Массаж воротниковой зоны 500
404

Мойын массажы, мойын аумағы және екі иықбуын массажы.

Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов

800
405 Омыртқан кеуде бөлігіне массаж. Массаж грудного отдела позвоночника. 850
406 Жалпы массаж. Общий массаж (детский) 1000
407

Қолға жасалатын массаж.

Массаж верхней конечности.

548
408 Иықбуын массажы. Массаж плечевого сустава 346
409 Шынтақбуын массажы. Массаж локтевого сустава 375
410 Кәріжілік-білезік буыны массажы. Массаж лучезапястного сустава 375
411 Қол ұшы және иық аймағы массажы. Массаж кисти и предплечья 700
412 Кеуде аймағы массажы. Массаж области грудной клетки 850
413 Омыртқаның кеуде-мойын бөлігіне массаж. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 850
414 Ішперде қабырғаларының   бұлшықет массажы. Массаж мышц передней брюшной стенки. 500
415 Бел-сегізкөз аймағы массажы./ Массаж пояснично-крестцовой области 566
416 Барлық омыртқа массажы./ Массаж всего позвоночника 900
417 Бел және аяқ массажы. Массаж нижней конечности и поясничной области 818
418 Ұршықбуын массажы. Массаж тазабедренного сустава            600
419 Ұршықбуын массажы. Массаж тазабедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 520
420 Аяққа жасалатын массаж. Массаж нижней конечности 600
421 Тізебуын массажы. Массаж коленного сустава 381
422 Тобықбуын, сирақ-аяқбасы буыны массажы. Массаж голеностопного сустава 381
423 Аяқ басы, сирақ массажы. Массаж стопы, голени 500